Automotive Refinishing Spray Guns

กาพ่นสีพิเศษ Anest Iwata รุ่น B-Sho series

 

เหมาะสำหรับการพ่นสีในอุตสาหกรรมรถยนต์

 

รุ่นปืนพ่นสีที่เหมาะสมตามแต่ละประเภทของสีและลักษณะการพ่น 

B-Sho Series (Gold)ปืนพ่นสำหรับสี metallic/pearl
- ให้ฟิล์มสีที่เงา วาว เนื่องจากการกระจายของอนุภาคสีที่สม่ำเสมอ
- ให้ละอองสีอนุภาคเล็กโดยใช้แรงดันต่ำ
- มีสีติดค้างน้อยที่ฝาครอบหัวฉีด (air cap)

LVLP B-Sho Series (Gold)- การเกิดละอองสี (atomization) ที่เหมาะสมจากการใช้แรงดันลมต่ำโดยหัวฉีดแบบใหม
- สภาพแวดล้อมในการทำงานดีขึ้นเนื่องจากการฟุ้งกระจายของสีมีน้อย
- ลดขั้นตอนการทำงาน สำหรับพื้นที่งานขนาดเล็ก

B-Sho Series (Silver)ปืนพ่นสำหรับสี solid/clear
- ให้รูปร่างสี (pattern) ที่มีลักษณะหนาตรงกลาง ทำให้ได้ฟิล์มสีที่เงา
- ให้รูปร่างสี (pattern) ที่มีลักษณะบางที่ปลายทั้งสองข้าง ทำให้ได้ฟิล์มสีที่เรียบ

B-Sho Series (B.B)ปืนพ่นสำหรับสี base coat
- Fluid needle มีความแข็งแรงเหมือนกับที่ให้ในแบบ pressure feed type
- เส้นผ่าศุนย์กลางหัวฉีด (fluid nozzle orifice) เหมาะสำหรับสี base coat ให้ละอองสี และรูปร่างสี (pattern) ที่สม่ำเสมอ ลดการเกิด spitting และใช้เวลาขัดเงาน้อย

"For small-area top coating"ปืนสำหรับพ่น top coat ของชิ้นงานขนาดเล็ก
- ให้ฟิล์มสีที่เงา วาว เนื่องจากการกระจายของอนุภาคสีที่สม่ำเสมอ
- ให้ละอองสีอนุภาคเล็กโดยใช้แรงดันต่ำ
- มีสีติดค้างน้อยที่ฝาครอบหัวฉีด (air cap)