Oil-Free Type

หลักการทำงานเครื่องอัดอากาศ Scroll รุ่น SLPA

 

ทำไมจึงต้องเลือก Scroll


หลักการทำงานด้วยหัวผลิตลมหลายหัว ในเครื่องเดียว

1. ผลิตลมบริสุทธิ์ Class Zero
2. ประหยัดพลังงานมาก เนื่องจากหัวผลิตลม ทำงานเท่าปริมาณลมที่ต้องการใช้จริง
3. ลดค่าบำรุงรักษา
4. มี Standby Unit ในตัว สามารถทำงานต่อได้แม้หัวใดหัวหนึ่งมีปัญหา
5. เสียงเงียบมาก
โปรดดูหลักการทำงานในวิดิโอ